Kroppens Visdom
v/ Agnete Exner
Byvej 19, Hammer
4700 Næstved
29 42 01 93
kontakt@kroppensvisdom.dk

Frihed, lethed og nye handlemuligheder
Agnete Exner, som ejer Kroppens Visdom i Næstved, inviterer os til at lære lidt om os selv, og om de signaler, vores krop sender os. Agnete lytter og møder klienter med respekt, forståelse og plads og rum til klientens egen oplevelse af deres situation. Samtidig byder hun ind med nye perspektiver til fastlåste situationer, og udfordrer klienternes indgroede overbevisninger. Som regel giver dette en oplevelse af frihed, lethed og nye handlemuligheder.

Agnete Exner har studeret både det fysiske og det psykiske univers, som tilsammen er en person. Hun kan på baggrund af den viden og erfaring, hun har fået gennem sine studier, hjælpe dem, der bestiller tid hos hende ved at tilbyde samtaler og støtte. Og også hjælpe med gode råd og helbredelse, når den klienterne udtrykker ønske herom.

Vi bestemmer naturligvis helt selv, hvordan vi vil leve vores liv, og hvordan vi vil håndtere de ”bump” i tilværelsen, som alle oplever. Nogle gange kan vi selv bearbejde dem, men andre gange vil det være nyttigt at få professionel støtte til at komme over udfordringerne. Det er heldigvis ikke længere et tabu at række ud for at få en hjælpende hånd som tidligere.

Mange har besøgt Agnetes trygge og hyggelige lokaler i Hammer for at finde ud af, om hun har et bud på, hvordan hun kan  hjælpe. Klienterne får en enkel og letforståelig introduktion til hvordan tanker og følelser hænger sammen, hvordan det viser sig i kroppen, hvordan nervesystemet fungerer, hvordan det hele samarbejder, selvom det sommetider kan virke som om der foregår en “indre krig”.

Kroppen kommunikerer
Vores kroppe ved meget bedre end vores forstand, hvad alle de indtryk har af betydning for vores helbred. Kroppen opfanger både positive og negative energier.

De positive strømninger bruger den til at styrke os og give os mod og en god og stærk livskvalitet. Vi bliver så at sige ladet op. Vi kender det vel alle sammen, når vi får fornemmelsen af, at vi kan klare meget mere, end vi plejer at kunne. Når kroppen får ophobet negative strømninger, føler vi os drænet, trætte og uoplagte. Det er derfor nogle situationer og samvær med andre mennesker opmuntrer os og gør os energiske, hvorimod andre trækker energi og humør ud af os.

Kroppen er ikke blot at betragte som en samling af muskler, knogler og forskellige væsker. Den er meget intelligent, nærmest et ”visdommens tempel”. For ikke blot oplagrer den som beskrevet alt det, vi oplever. Den har også en eminent evne til at kommunikere med resten af os som for eksempel vores forstand og underbevidsthed.

Så hvis dine oplevelser og de indtryk, du får igennem en travl hverdag, belaster dig, så vil din krop huske det og på et eller andet tidspunkt før du selv tænker nærmere over det, give dig klar besked. Og ignorer du beskeden og fortsætter med at belaste dig selv, bliver de signaler, du får, mere og mere tydelige. Du risikerer at blive syg.

Dybdevirkende afspændingsbehandling giver ro til krop og sind
Agnete har en række effektive metoder i sin terapeutiske værktøjskasse. Hun har gennem mange år uddannet og trænet sig i at afkode det, som din krop har gemt, og som du sandsynligvis har valgt at overhøre signalerne fra. Hun vil sammen med dig kunne ”oversætte” det hele og for eksempel finde ind til dét, som du har mærket som stress, som en nedtrykt stemning, en depression eller fysiske sygdomme.

Klinikkens dybdevirkende afspændingsbehandling giver ro til krop og sind. Musklerne slapper af, nervesystemet kommer i en tilstand af tryghed, ro og tillid til verden. Klienterne får hjælp til selv at opnå denne tilstand, så det generelle stressniveau mindskes.

Når kroppen samtidig mærker, at du forstår grunden til, at den negative energi er blevet ophobet, vil den helt automatisk arbejde sammen med dig og begynde en helbredelsesproces, som den gennem længere tid har ventet på, at du skulle blive klar til at give plads til.

Healing i Kroppens Visdom
Agnete har store evner indenfor healing. Det har taget hende nogle år at erkende disse gaver. Hun har ikke en teori om, hvorfor hun har fået disse evner, for det har ikke ligget i hendes studier gennem årene at skulle praktisere dem. Rigtig mange har fortalt hende, at den berøring og lette massage, som hun tilbyder de besøgende i forbindelse med at få løsnet op for spændinger i kroppen, virker lindrende og helbredende. Så hun har overgivet sig og erkendt, at hun har ”varme hænder” og healende evner, og dem tilbyder hun at gøre brug af.

Hvis du er blevet inspireret og føler, at Agnete måske kan hjælpe dig, må du ikke tøve. Kontakt Kroppens Visdom og få en aftale om en samtale, for det er måske i hendes rolige rum og healende hænder, at der er hjælp at hente.

sølvpartner