lvc2LVC Kloak
v/ Lars Christiansen
Broksøvej 20
4160 Herlufmagle
Tlf. 20 30 01 41
lvckloak@mail.dk

Kloakservice på hele Sjælland
Nord for Næstved, tæt på Herlufmagle, holder LVC Kloak til. Firmaet ejes og ledes af Lars Christiansen, der har mere end 30 års erfaring i branchen. Den geografiske placering er ideel, for den gør at man uden besvær dækker ikke bare det sydsjællandske lokalområde, men også Midtsjælland og Vestsjælland, samt Københavnsområdet.

Udover kloakservice udfører LVC Kloak diverse entreprenør- og gravearbejde, og har du brug for at leje en maskine, er det også her, du skal henvende dig.

lvcSikkerhed og tryghed
Kloakken ses ikke til dagligt, men det er en af de elementer, der bare skal fungere. Og når den en gang imellem ikke virker, er det noget, der hurtigt bliver et alvorligt sundhedsproblem med lugtgener og gammelt spildevand. Derfor skal man i Danmark være autoriseret kloakmester, hvis man vil varetage kloakarbejde. Lars V. Christiansen fik sin autorisation tilbage i 1998, og LVC Kloak deltager desuden i et særligt kvalitetsstyringssystem under Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Det giver en ekstra sikkerhed for kunderne, da det enkelte kloakarbejde bliver efterkontrolleret af en ekstern mester fra et andet autoriseret firma.

LVC Kloak er også medlem af Dansk Byggeri, og det har man valgt at være, fordi det giver den enkelte privatkunde en ekstra automatisk sikring under Bygs særlige fem-års garantiordning. Ordningen dækker op til 100.000 kr., og den dækker håndværksmæssige fejl og mangler ved arbejdets udførelse.

Opdateret om nye regler
LVC Kloak har renoveret eksisterende kloakker og bygget nye over hele Sjælland, siden firmaet blev etableret i 2002. Gennem firmaets engagement i brancheorganisationen, sørger man for hele tiden at holde sig orienteret om nye lovkrav og ændrede regulativer. Det gør man for at kvalitetssikre det arbejde, der bliver leveret til kunderne, så det er holdbart langt ud i fremtiden. TV-inspektioner af mulige skader på kloakken, samt en effektiv koordinering med de relevante myndigheder om tilladelser tilbyder firmaet også.

lvc1Rens med pil
Hvis du har problemer med at komme af med dit spildevand, kunne et lukket pilerensningsanlæg fra LVC Kloak være en oplagt løsning. Anlægget er 100% effektivt, alt spildevandet bliver renset, og ingen rester siver ud i de omkringliggende områder. Der er ingen lugtgener, og anlægget skæmmer ikke, men falder naturligt ind i landskabet. Det er oven i købet billigt i drift, da der ikke er afgifter til staten på disse anlæg.

Sten og fliser
Nye fliser i havegangen, en stenbelagt terrasse i bunden af haven eller bare en ny stentrappe ned fra huset? Det skal gøres ordentligt, så regnvandet ikke pludseligt siver ind i huset, fordi faldet på belægningen ikke var helt i orden. Brug en fagmand, der kender de rigtige belægningsløsninger og kan præsentere dig for de reelle muligheder på netop din grund. LVC Kloak har mange års entreprenørerfaringer med sten og fliser – de kommer gerne forbi til en snak og med et uforpligtende tilbud.


sølvpartner