Anzet A/S
Axeltorv 5, 1.th.
4700 Næstved
73 70 73 78
kontakt@anzet.dk

Besøg Anzet A/S på Facebook
Besøg Anzet A/S på LinkedIn 

”It’s all about people”
Det er og har altid været set som noget af det vigtigste, hvis ikke det allervigtigste, for en virksomheds ledelse i alle brancher og overalt, at have dygtige og kompetente medarbejdere ansat. Det er et faktum, at selvom et firma har de bedst udviklede varer og tjenesteydelser at tilbyde kunderne, så har disse ikke meget at sige, hvis der ikke er ansat de mest professionelle medarbejdere på alle niveauer.

Og lige så vigtige medarbejdernes faglige kvalifikationer er i forbindelse med ansættelser, er det nødvendigt at have øje for en række andre faktorer. Her skal nævnes kandidatens menneskelige egenskaber, og hvordan hun eller han passer ind i virksomhedens og i afdelingens kultur.

En dygtig HR-afdeling er altafgørende
Mange virksomheder og organisationer har ansatte i en såkaldt HR-afdeling, som tager sig af alt omkring ansættelser og personalepleje. Vi talte i tidligere tider om den afdeling som “personaleafdelingen”. Som meget andet i vores globaliserede verden er det helt normalt at bruge de betegnelser, som findes på engelsk. Og “HR” står i denne forbindelse for ”Human Ressources” eller ”De ressourcer, som personalet (eller mennesker) udgør”. Human Resources dækker over medarbejderne i en virksomhed og deres arbejdsforhold, udvikling, trivsel og præstation. Og en HR-konsulent er typisk ansat i virksomheders personaleafdeling eller i konsulentvirksomheder, som hjælper andre med at løse HR-opgaver.

Hjælper både små og store virksomheder med rekruttering
Anzet A/S er netop en sådan konsulentvirksomhed, hvor konsulenterne har stor erfaring og viden, når både små og større virksomheder har brug for assistance ved ansættelser eller i alle øvrige typer personalespørgsmål. Anzet ligger i Sydsjælland centralt i Næstved på det skønne Axeltorv.

Virksomhederne, som er kunder hos Anzet kan have flere forskellige grunde til at benytte konsulenterne på Axeltorv som deres HR-afdeling eller som et supplement til deres eksisterende personalefunktion. Meget ofte er det en stor fordel for et firma, som søger velkvalificerede specialister, at lægge hele eller dele af ansøgningsprocessen og udvælgelsen af kandidater hos et eksternt rekrutteringsfirma, som har som kernekompetence at varetage rekrutteringen.

Det giver firmaet den tryghed, at Anzets konsulenter præcis ved, hvad der fagligt skal være til stede hos ansøgerne, og hvad der i de indledende drøftelser med kunden er aftalt, at der skal være opfyldt på ansøgernes CV. Samtidig er der en høj grad af sikkerhed for, at konsulenterne hos Anzet er 100% neutrale, og endelig spares der utrolig meget tid og ressourcer ved, at ikke hele proceduren ligger hos virksomheden, som hurtigt og effektivt skal bruge nye medarbejdere.

Langt fra alle virksomheder har ressourcer nok til at have ansatte til at varetage hele ansættelsesproceduren, men ligesom i den store virksomhed skal der også her ansættes medarbejdere af høj kvalitet. At outsource en del eller hele rekrutteringsopgaven vil kunne spare ressourcer på mange områder og vil samtidig sikre, at ansøgerfeltet bliver vurderet optimalt. Også i dette tilfælde, hvor det mindre firma samarbejder tæt med Anzets konsulenter, er kodeordene ”transparens”, ”åbenhed” og ”tryghed” gennem hele processen.

Tæt på kunderne
Konsulenterne hos Anzet har specialiseret sig i at være tæt både på kunderne og på kandidaterne. Da konsulentvirksomheden i Næstved har valgt at være et fleksibelt alternativ til de helt store rekrutteringsfirmaer, er det ambitionen i hverdagen at lade både kunden og kandidaten mærke, at nærheden, den gode service og det personlige kendskab er vigtigt.

”Dygtige medarbejdere og god hjælp til at blive skrevet op til vikararbejde,” skriver en af kandidaterne på Anzets Facebookside. ”Indbydende og imødekommende personale,” skriver en anden.

Anzet har valgt mottoet ”it’s all about people” med velberådet hu, for det er jo det, som det hele handler om, i alt hvad der foregår på kontorerne i Næstved og nu også i lokalerne i den nye afdeling på Herningvej i Nykøbing Falster. Det hele drejer sig om mennesker, relationerne mellem mennesker og at bringe de rigtige egenskaber og kulturer sammen, så de kan fungere sammen til gavn for alle parter.

Løser alle rekrutteringsopgaver
Hvor der er behov for vikarer i kortere eller længere perioder, vil Anzets konsulenter sikre kunderne en fleksibel og professionel bemanding overalt. Når behovet for kunden er, at Anzet træder ind i sager og støtter omkring rekruttering både på specialist- eller på ledelsesniveau, eller når der er behov for medarbejdere med kontor- eller håndværkererfaring, så ved konsulenterne præcis, hvad de skal lede efter hos kandidaterne til stillingerne. Og skal Anzet varetage mindre eller større HR-funktioner for en kunde og være en effektiv sparringspartner både omkring headhunting og lederudvikling, er dette også en oplagt mulighed for et samarbejde.

Så underordnet, om du har et akut behov for flere hænder med erfaring og håndværksmæssig baggrund, eller om bestyrelsen har brug for en samarbejdspartner til at varetage rekrutteringen til direktionsgangen, er det højst tænkeligt, at Anzet A/S vil være den helt rigtige partner for jer at henvende sig til.

sølvpartner