Jacob og 18 måneder gamle Aksel er klar til at tage imod andre fædre med børn fra 0 til 5 år i Fars Legestue i Næstved. Pressefoto.

Næstved Kommunes Sundhedspleje oplever, at flere fædre vil involvere sig mere i deres børns opvækst. Derfor støtter kommunen også op om det nystartede initiativ Fars Legestue fra projekt Far for Livet ved at sende en sundhedsplejerske, som fædrene kan spørge til råds. Første legestue er torsdag 16. september.

Fars legestue bliver et mødested uden for hjemmet, hvor fædre med børn mellem 0 og 5 år kan mødes med andre fædre, tale om forældrerolle, og styrke relationen mellem far og barn. Samtidig er der mulighed for at tale med en sundhedsplejerske og drøfte forskellige problemstillinger som fx trivsel, mad, sprog, motorik og vaccinationer.

Jacob Vestergaard Nørholm Rasmussen er tovholder for Fars Legestue i Næstved. Han er far til Aksel på 18 måneder, og han syntes, at der manglede en legestue for mænd og børn.

– Jeg synes, at Næstved mangler et sted, hvor børn og fædre kan dele erfaringer og fortælle historie om deres børn. Derfor har jeg valgt at starte Fars Legestue i Næstved. Fars Legestue er et sted, hvor fædre kan udvikle deres relation med deres barn via leg og frie rammer. Jeg er stolt af, at det er lykkes os at stable det på benene. Aksel og jeg står klar til at tage imod andre børn og deres fædre. Og vi glæder os til at møde dem, fortæller Jacob Vestergaard Nørholm Rasmussen.

Sundhedsplejen er med Sundhedsplejen oplever, at nutidens fædre deltager i deres børns fødsel og pasning, fordi de selv har lyst. I dag lægger stort set alle mænd vægt på at være nærværende, at være til stede, at have kontakt, at være engageret og at have tid sammen med barnet. De ønsker at lære barnet at kende, at have en rolle over for mor og barn, og at blive betragtet som en lige så vigtig forælder.

Der er således al mulig grund til at støtte op om denne udvikling fra sundhedsplejens side, fortæller Helle Kjølhede, der er ledende sundhedsplejerske i Næstved Kommune.

– I forvejen har sundhedsplejerskerne fokus på fædrene, derfor ligger det rigtig godt i tråd med vores arbejde, at vi også deltager i Fars Legestue. Vi arbejder med barnets tilknytning og relation til begge sine forældre. Denne relation har stor betydning for barnets liv og dets måde at knytte sig til mennesker senere hen, siger Helle Kjølhede.

I Fars Legestue vil der være en sundhedsplejerske til stede hver uge eller hver anden uge fra kl. 15.00.

Legestuen åbner og er gratis Alle fædre er velkomne med deres børn i alderen 0-5 år. Der er åbent hver torsdag fra kl. 15.00-17.00. Adressen er Munkebocenteret, Farimagsvej 52,4700 Næstved.

Til Fars Legestue bliver børn og fædre mødt af Jacob og Aksel, der byder velkommen og har kaffe på kanden. Der er legetøj til rådighed, der dækker de forskellige alderstrin. Det er gratis at komme i legestue, og der er ingen tilmelding.

Fars Legestue er et nationalt projekt Fars Legestue i Næstved er én blandt mange Fars Legestuer i Danmark. Legestuen bliver åbnet i samarbejde med Forum for Mænds Sundhed, der har projekt Far for Livet, støttet af Nordea-Fonden.

– Vi er utrolig glade for, at Næstved Kommune vil være med til at bakke op om fædre og børn ved at åbne en Fars Legestue, siger sekretariatschef i Forum for Mænds Sundhed, Mie Møller Nielsen og fortsætter:

– Vores arbejde med fædre viser, at mange fædre ønsker at være mere aktive sammen med deres børn, men de ved ikke altid, hvor de skal finde disse aktiviteter. Derfor er Fars Legestue et rigtig godt koncept til at invitere fædre og deres børn indenfor.