Inde i Rønnebæksholms udstilling ”Når noget stikker”, lavet af Vibeke Mencke Nielsen, Anne Marie Ploug og Carina Zunino, afholder vi fælleslæsning af poesi under temaet ”Når noget stikker”. Arrangementet finder sted tirsdag d. 13. september kl. 19-21

Rønnebæksholm og biblioteket arbejder sammen under overskriften FællesRum, og denne aften lader vi os inspirere meget direkte af udstillingsrummet.
Når noget stikker af, ud eller frem bliver vores opmærksomhed skærpet, og denne ændring fra normal til ekstrem, får vores forståelse af det før normale til at ændres. Dette er udgangspunktet for udstillingen, og vil ligeledes være det for de digte, vi skal læse. Vi skal altså udforske det udfordrende og affektive rum i både udstillingen og poesien.

Med udgangspunkt i metoden guidet fælleslæsning vil vi sammen læse og samtale om ca. 3 digte, og efter oplæsning af hvert digt vil vi snakke om, hvordan digtene rammer os, og hvordan vi forbinder dem med temaet. Vi vil lade os guide af poesiens evne til at åbne for forståelsen af vores egne og andres oplevelser af det læste. Kan vi spejle os i det vi læser? Hvad overrasker os?

Hvordan adskiller vores oplevelser sig fra hinanden?

Samtalen indledes og guides af kulturformidler Sigurd Dam, men målet er at skabe en flydende samtale, hvor deltagerne selv tager agens og gerne bringer egne erfaringer og/eller læsninger op. Der er ingen forberedelse, og man behøver ikke at have nogen særlig viden om hverken digte eller kunst. Det vigtigste er, at man har lyst til at læse nogle interessante tekster og måske byde ind med egne tanker, lytte til hinanden og sammen overveje det vi læser.

Arrangementet er en del af en større række lavet i samarbejde mellem biblioteket og Rønnebæksholm.
Efterårets resterende arrangementer vil foregå 11. oktober og 15. november.

Pris og tilmelding
Det er gratis at deltage i arrangementet ”Poesi og når noget stikker” på Rønnebæksholm tirsdag d. 13/9 kl. 19-21, men det er nødvendigt med tilmelding på bibliotekets hjemmeside www.naesbib.dk

Foto: ABW