Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti sætter fokus på ældreområdet i et stort fælles udspil, der blandt andet omfatter et friplejehjem. De to partier vil styrke det frie valg og give vores ældre bedre mulighed for selv at bestemme i hverdagen.

I Danmark findes der 57 kommuner hvor ældre kun kan vælge kommunale muligheder. Næstved er desværre en af dem. Man har som ældre borger i Næstved derfor ingen mulighed for at vælge en anden lokal aktør end kommunen, når man bliver ældre og har brug for ekstra omsorg og pleje på et plejehjem.

”Vi skal have et friplejehjem i Næstved Kommune. De ældre er glade for at have et frit valg og valgmuligheder – ligesom alle os andre. Desværre er der ikke den mulighed i Næstved Kommune i dag. Derfor mener vi, at vi aktivt skal arbejde for etablering af et friplejehjem og øget samarbejde med private. Det giver borgerne flere valgmuligheder og større selvbestemmelse. Et friplejehjem vil betyde, at private investorer aflaster kommunens budgetter og hjælper med at sikre tusindvis af nye plejeboliger de kommende år – noget, der er behov for, da antallet af seniorer vokser hastigt,” siger den konservative borgmesterkandidat Rune Kristensen.

”I både Dansk Folkeparti og i Det konservative Folkeparti ved vi, at vores plejehjem i kommunen har mange dygtige ansatte, der brænder for vores ældre og gør et stort arbejde med omsorg og pleje, men det er ikke nemt hvis den politiske prioritering ikke følger med. Men der skal være andre muligheder end kommunens tilbud, når man bliver ældre. Og vi skal derfor os sikre at, det frie valg ikke stopper, blot fordi du bliver ældre og får brug for hjælp. Der er ikke frit valg, hvis der ikke er noget at vælge imellem. Og hvis vi tager de økonomiske briller på, er det også en stor gevinst for kommunen ved at få et friplejehjem i stedet for at bygge endnu et kommunalt plejehjem. Sagen er nemlig, at kommunen ikke skal betale for opførelsen af et friplejehjem, ligesom kommunen heller ikke sidder med risikoen for tomgangshusleje, hvis pladserne ikke kan fyldes ud,” uddyber Dansk Folkepartis spidskandidat Nickolai Noel Hamann.

Sammen med forslaget om et friplejehjem fremlægger de to partier en hel række forslag på ældreområdet:

· Plejecentre skal omdøbes til plejehjem. Uanset hvor du bor, skal dit hjem være dit hjem og ikke et ”center”.
· Øget fokus på ældre i eget hjem. Der skal udarbejdes en plan for opsøgende arbejde for at mindske ensomhed og styrke fællesskabet.
· Frikommune-forsøg med plejehjem, der samarbejder med fx skolerne.
· Der skal være flere attraktive seniorboliger i hele kommunen.
· Alle plejehjemsbeboere og sårbare i hjemmeplejen skal garanteres 1 times valgfri hjælp om ugen, som hjælp til madlavning, rengøring, praktisk hjælp eller måske bare en tur ud i det fri.
· Der skal være bedre ledelse og mindre bureaukrati. Mindre arbejdspres – mere omsorg og nærvær.
· Fysisk aktivitet, menneskelig kontakt og omsorg for de ældre skal fylde mere, hvilket gør, at de ældre har brug for mindre medicin. Der skal etableres et sundhedsvelfærdssamarbejde mellem kommunerne og idrættens aktører.
· SOSU-hjælpere skal kunne miste retten til at arbejde med ældre, hvis man behandler man en borger grimt eller nedværdigende.
· Der skal være lokale bestyrelser giver tryghed for de pårørende
· Der skal ansættes faste plejehjemlæger på alle plejehjem.
· Vi skal styrke rekruttering til ældreområdet. Det kunne være via et fastholdelsestillæg og større fokus på uddannelsesområdet.
· Der skal være et øget fokus på demensramte og deres pårørende. Der skal bl.a. oprettes mindestuer for ældre med demens.
· Vi vil gøre det lettere for ældre og deres pårørende at gennemskue, hvilket plejehjem de skal vælge, når den beslutning en dag skal tages. Man skal kunne læse om mulighederne og det frie valg. Der skal også være frit valg inden for rehabilitering.
· Det skal være let og nemt at tilvælge hjemmehjælp, den dag man får brug for en ekstra hånd i hjemmet. Der skal være ordnede forhold for private leverandører, så er der fair konkurrence og pengene kan følge den ældre.
· Forbedring af klippekortordningen. Dette vil også være med til at sikre vores ældre borgere i eget hjem eller plejehjem mere frihed til at vælge det, de ønsker hjælp til.

”At blive ældre skal være noget, man glæder sig til. Vi har fokus på værdighed for både de ældre og dem, der passer på dem. Vi ønsker en ældrepleje, hvor man mødes af kompetente ansatte, der har overskud og kender den ældre, og så vil vi have mere frit valg. De ældre er gamle nok til at bestemme selv.” forklarer Nickolai Noel Hamann (O).

”Ældreplejen skal være et sted, vi trygt kan tilbyde vores forældre og bedsteforældre. Det er en af kommunens fornemmeste opgaver at sikre værdighed for både de ældre og dem, der passer på dem. Vi skal have større fleksibilitet og frihed til selv at vælge pleje, mad osv. Min farfar på 93 år, der sad i byrådet i Nakskov fra 1994 til 1998, siger altid, at man som politiker skal satse på ældrepolitikken, da man så kan være heldig selv at få noget ud af indsatsen,” afslutter Rune Kristensen (C) med et glimt i øjet.

Rune Kristensen har allerede gjort sig bemærket på ældreområdet, da han er en af initiativtagerne til ”Sanggaver til ældre”, der blev afholdt onsdag den 15. september.

Foto: ABW