I uge 25, fra mandag den 18. juni, er der travlhed på Rønnebæksholm, når 700 børn holder fernisering, og viser forældre, søskende og pædagoger deres kunstværker, og giver dem en guidet tur på Rønnebæksholm.

Det skriver Rønnebæksholm til Dit Næstved.

Siden januar har de kommende skolebørn i Næstved Kommune været igennem et stort brobygningsforløb, hvor de først med deres børnehave og siden med SFO’en har været på Rønnebæksholm for at skabe eventyrlige og kreative fortællinger, skyggebilleder og lydskulpturer.

Sankt Hans aften kan alle se værkerne, der er udstillet i Billedskolens Lokaler på Rønnebæksholm. Der er gratis adgang.

Foto: Rønnebæksholm.

Overgangen fra daginstitution til skole
Det er stort og kan give hvirvlende sommerfugle i maven. At vinke farvel til børnehaven og tage de første skridt ind i livet som skolebarn. Det handler om identitet, relationer og nye fortællinger, og det handler om at bygge bro og skabe en god overgang mellem det gamle og det nye.

Med børnenes stemmer og fortællinger i fokus styrker Næstved Kommune denne overgang med brobygnings-projektet “Fortællinger i bevægelse.”

Med projektet får alle kommunens ca. 700 kommende skolebørn en sammenhængende og lærerig overgang fra børnehave til skole med fortællinger, musik og kunst som rammesættende greb.

De metoder, materialer og ideer, barnet møder i forløbet med børnehaven, genfindes i forløbet med førskolen. Det fælles læringssyn skaber dermed sammenhæng mellem projektarbejdet i dagtilbud og skole.

I projektet skærpes børnenes nysgerrighed gennem skabende øvelser, hvor barnets egen stemme er i fokus, og hvor det pædagogiske personales kompetencer inden for æstetiske læringsprocesser understøtter børnenes mod til at prøve nyt.

Hanne Dollerup, Direktør for Dagtilbud og Skole, Kultur og Borgerservice samt Børn og Unge området i Næstved kommune er stolt af samarbejdet:

“Det er berigende og inspirerende, at vi på tværs af flere politikområder, samarbejder og skaber fællesskab og synergi om børnenes overgang fra børnehave til skole. I et samarbejde med æstetiske læreprocesser skabes sammenhæng i børnenes liv fra børnehavebarn til skoleelev. Det er spændende nytænkning, og det gør mig glad på børnenes vegne og stolt over, at vi i Næstved kommune kan skabe sådan et læringsmiljø og brobygning.”

Kunst skaber nysgerrige børn
Med sin forankring på Rønnebæksholm skal projektet inspirere til at kunst, fortællinger og musik bliver en integreret del af børnenes legende og lærerige hverdag. For med det i bagagen møder vi børn, der nysgerrigt går ombord i eget liv, relationer, omverden, og for hvem verden er finurlig, forunderlig og værd at undersøge.

Linda Frederiksen, formand for kulturudvalget, synes det er vigtigt at kunne bringe kulturen i spil på denne måde:

“Vi skal skabe de bedste rammer for vores børn og med brobygningsprojektet giver vi børnene nogle gode redskaber, de nu og her kan gøre brug af i det store spring fra børnehave til skole, men også når de mange gange senere møder kultur på deres vej.”

Projektet startede allerede tilbage i januar, hvor alle kommunens daginstitutions- og SFO ledere var på et introduktionsseminar. Derudover prøvede 150 pædagoger kræfter med de æstetiske læringsprocesser, improvisation, musik, bevægelse og lyd på to store seminardage.

Alle børnehaver har været på Rønnebæksholm og skabt fortællinger og skyggebilleder og da børnene startede i SFO kom de igen med deres nye kammerater og nye voksne, og denne gang var omdrejningspunktet fortællinger med lyd. De nye førskolebørn har da også fået godt fat i lydene:

“Det var sjovt at lave en lyd. Min havde hakker og sagde ligesom, når man bliver forskrækket!”

“Jeg kunne bedst lide da vi skulle banke med en hammer så det sagde bang bang bang.”

“Ja! Og jeg skulle vifte med det der, så det sagde ligesom vinden!”

Glen, der er pædagog i Susåskolens SFO afd. Holsted, glæder sig til at bruge nogle af grebene: “Det var en god dag, hvor man blev inspireret til at lave kunst med børnene. Meget inspirerende, at man kan lave flot kunst, ud at meget simple materialer. Det er helt klart noget jeg vil tage med videre i sfo’en efter sommerferien.”

Udstillingen på Rønnebæksholm
Alle de mange lydskulpturer, skyggebilleder og børnenes fantastiske og fantasifulde fortællinger udstilles hele uge 25 for børnene og deres voksne.

Lørdag den 23. til Sankt Hans er der åbent for alle interesserede.

Lars Hoppe Søe, formand for børn og skoleudvalget, skal selv se udstillingen og giver opfordringen videre: “Det er skønt at opleve, hvordan vores skoler sammen med vores kulturinstitutioner arbejder med at klæde de kommende skolebørn på til skolestart. Jeg håber, at alle kommende skolebørn, deres forældre og pårørende vil tage forbi Rønnebæksholm og høre deres børn fortælle historier”.