Jensen Køleteknik
Herluflillevej 23
4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 13 06