For første gang i Næstved Kommune er Arkitekturprisen og Bevaringsprisen blevet uddelt. Prisoverrækkelsen foregik på Rønnebæksholm, og det blev tre meget forskellige bygninger, der vandt.

Fra venstre ses projektleder Jørgen Hagen Rasmussen og arkitekt Morten Kristensen fra Dansk Ejendoms Management; Borgmester Carsten Rasmussen; Lindhart Hermann og Ulla Christoffersen; Daniel Lillerøi; og Thomas Ringstrømm og Niels True. Foto: Næstved Kommune

Det blev et etagebyggeri på Østergade, en privatbolig på La Cour Vej og Kählers kontor og butik, der vandt Arkitekturprisen og Bevaringspriserne, der netop er blevet uddelt første gang i Næstved Kommune.

Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune besluttede i sommer, at der skulle sættes fokus på arkitektonisk kvalitet i by og opland – både nybyggeri og bevaring af eksisterende kvaliteter. Derfor opfordrede udvalget alle borgere til at indstille bygningsværker, der udmærker sig ved at have arkitektonisk kvalitet, og nu er vinderne fundet.

– Vi vil gerne have en både smuk og interessant kommune at bo og leve i, derfor har vi startet en helt ny arkitektur-tradition her i Næstved. Vi hylder de bygningsværker, som har formået enten at tilføje noget særligt til byrummet, eller hvor de er restaureret på en måde, så de har bibeholdt den særlige historie, der ligger i bygningerne. Jeg vil gerne sige tak for de forslag, som vi har fået, og samtidig ønske de præmierede tillykke med prisen. Det er meget fortjent, lyder det fra formand i Plan- og Erhvervsudvalget, Daniel Lillerøi.

Foredrag og overrækkelse
Priserne blev uddelt 1. oktober, på Arkitekturens Dag, på Rønnebæksholm. Borgmester Carsten Rasmussen bød velkommen, hvorefter institutleder Arne Høi fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, holdt et oplæg om vigtigheden af at sikre en høj arkitektonisk kvalitet i by og bygning gennem såvel nybyggeriet som i bevaringen af det eksisterende.

Arkitektur- og Bevaringsprisen vil fremover blive uddelt hvert år på Arkitekturens Dag, som er den 1. oktober.

Dommerkomiteen bestod af:

Carsten Rasmussen, borgmester i Næstved Kommune
Daniel Lillerøi, formand for Plan- og Erhvervsudvalget
Niels True, næstformand for Plan- og Erhvervsudvalget
Jesper Herbert-Nielsen, restaureringsarkitekt
Ole Kjærulff, arkitekt
Thore Rytter Klitgaard, arkitekt
Sven Kofoed-Hansen, direktør i Næstved Kommune og arkitekt.

Arkitekturprisen går til:
Etageboligbyggeri, Østergade 27, 4700 Næstved
Bygherre: Helvetia Huse Aps
Arkitekt: INDENI Aps
Opført: 2016-2017

Byggeriet i Østergade præmieres, da det på en vellykket måde flader fint ind med de eksisterende bygninger i gaden samtidig med, at bygningen er af høj kvalitet i et moderne men dog klassisk udtryk.

Tilpasningen til omgivelserne er sket ved, at bygningens udformning og fremtræden, deriblandt dybde, højde og taghældning samt vinduernes placering, passer til de omkringliggende bygninger. Også mod baggården er bygningen tilpasset omgivelserne. Dette både med et rekreativt præg mod det grønne, og et valg af altaner, som ikke tynger bygningen unødigt.

Bygningens facade er symmetrisk opbygget, og dette giver her en harmoni, som passer stilfærdigt ind i gadebilledet. Særligt skal fremhæves anvendelsen af det gedigne teglbyggeri, som klæder både bygning og gade. Det klassisk murede byggeri er her udvidet med en særlig detaljering i form af felter med fremhævede forskudte murskifter i både gavl- og gadefacaden. Dette bidrager nuanceret og harmonisk til den arkitektoniske oplevelse af bygningen.

Med sit udtryk og udformning understøtter byggeriet i høj grad intentionerne omkring fortætning af bymidten med høj arkitektonisk kvalitet, som indgår i “Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte”.

To Bevaringspriser går til:
Privatbolig, La Cour Vej 1A, 4700 Næstved
Bygherre: Thomas Ringstrømm
Arkitekt: ukendt, muligvis Næstvedarkitekten Frederik B. Wilsbech

La Cour Vej 1A er et fint eksempel på, hvordan et hus med bevaringsværdier kan istandsættes og bearbejdes sådan, at husets oprindelige arkitektur igen står stærkt og væsentligt i området.
For at bevare husets oprindelige udtryk valgte ejeren at udskifte det nedslidte skifertag med ny naturskifer lagt på samme måde. Med samme holdning er to moderne skorstene blevet tilbageført til traditionelle skorstenspiber, der som prikken over i’et understøtter den arkitektoniske helhed.

Samtidig har man valgt at holde fast i husets meget fine trekant-kviste, som er blevet genskabt og desuden er suppleret med en større kvist i samme udformning på bagsiden af huset. Derved er der skabt en helhed mellem husets oprindelige udformning og tiltag, der medvirker til bedre rammer for livet i huset.

Det er tydeligt, at ejerne i huset, har haft øje for detaljen i forbindelse med istandsættelsen, hvilket på dette sted har skabt en lille arkitektonisk perle.

Kontor og butik, Kählersbakken 5, 4700 Næstved
Bygherre: Kähler Design A/S
Arkitekt: DEM – Dansk Ejendoms Management

I Kählers oprindelige værksted er der sket en flot modernisering af de gamle fabrikslokaler. Her er skabt nyt liv i de gamle, og nu tidligere slidte, rammer. Kähler Design Aps har skabt en bygning, der fremstår moderne og indbydende, samtidig med at den fortæller Kählers historie, både på stedet men også som virksomhed. Med respekt for de eksisterende bygninger, er der med få og fint tilpassede tiltag skabt behagelige faciliteter for bygningens nye anvendelse, som både indeholder butik, udstilling og kontorfaciliteter.

Restaureringen er sket med stor respekt for historien, og man har bl.a. valgt fortsat at lade originale friser og udsmykninger i keramik pryde facaderne. Denne historiefortælling går igen inde i bygningen, hvor diverse elementer som ovne, friser og udsmykninger er bevaret.

Der gives to priser i denne kategori, da bedømmelsesudvalget mener, at begge projekter er af meget høj kvalitet, men lægger sig i to forskellige spor:

– La Cour Vej 1A er et eksempel på hvordan den enkelte husejer med en respektfuld og enkel tilgang til huset, og med de passende materialer og håndværk kan bevare de arkitektoniske værdier.

– Kählersbakken 5 er en modernisering af en bevaringsværdig bygning, der transformeres fra en funktion til en anden. Med sit stærke præg af originalitet er bygningen og projektet eksemplarisk for erhvervsmæssig anvendelse af bevaringsværdier.

Dommerkomiteen ønsker at præmiere begge som eksemplariske for bevaring og udvikling af bygningskultur. Komiteen peger hermed både på betydningen af den ene bane med den enkelte husejer, og den anden bane med anvendelse af bevaringsværdier for branding og gode rammer for en erhvervsvirksomhed.