DN Næstved inviterer til Affaldsindsamling 2015 den 19. april kl. 10-12. Mødested: Fjordhuset på Enø Kystvej 57.

Danmarks Naturfredningsforening samarbejder med Fjordhuset og spejderne i Karrebæk om Næstveds bidrag til den landsdækkende affaldsindsamling.

Allerede i ugen op til vil 90.000 børn i skoler og institutioner være i gang med affaldsindsamling. Det forventes, at det samlede deltagerantal i år overstiger 100.000. Sidste år blev der i alt indsamlet 199.706 kg affald, herunder 101.814 dåser smidt i naturen,  langs veje og i grøftekanter, ved kysterne og i byernes grønne områder.

Du behøver ikke tilmelde dig – tag praktisk tøj og handsker på. Arrangørerne sørger for indsamlingssække.

Bålet bliver tændt kl. 11, og der bydes på kaffe, te og saft. Fjordhuset tilbyder også Geochaching på skraldespansk, GPS løb med adgangsforhold i naturen og dyst i affaldssortering.

foto: lomsters dag". Botanikeren Regin Rønn fortæller om ørnebregner.
DN Næstved markerer De vilde blomsters dag