Nyt hjem til klokkefrøerne

Nyt hjem til klokkefrøerne

Den truede klokkefrøbestand fra Enø har fået et nyt hjem ved Rønnebæksholm. Med støtte fra EU og Naturerhvervsstyrelsen, har Næstved fået lavet et nyt og attraktivt nyt hjem til de sjældne frøer.

Læs mere.

Kulturnat på Rønnebæksholm

Kulturnat på Rønnebæksholm

Godsets 700 år lange historie rummer utallige kendte såvel som ukendte hændelser. På kulturnatten bliver alle disse historier og myter vækket til live igen.

Læs mere.

Første spadestik

Første spadestik

Fredag den 30. september sætter borgmester Carsten Rasmussen og udvalgsformand Søren Revsbæk sig på skift i styrehuset på en 30 ton gravko.

Læs mere.

Kunst i byens butikker

Kunst i byens butikker

Den lokale kunstforening KuBA og Næstved Cityforening er igen i år gået sammen om at skabe den tilbagevendende kunstrute med udstilling af vidt forskellige kunstværker hos 25 af cityforeningens medlemmer.

Læs mere.

Budgetforlig for 2017

Budgetforlig for 2017

Forligspartierne er blevet enige om at nedsætte dækningsafgiften med 2 promille, handicap og psykiatri får et løft, og skolerne får flere penge. Derudover er der blevet plads til at udvide åbningstiden på nogle af daginstitutionerne.

Læs mere.

Se kommende begivenheder under Det sker.
Send dit opslag til redaktion@dit-naestved.dk