Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri 2020 er i luften – trods Corona-virus. Tusindvis af lokale foreningsbørn og skoleelever over hele landet er tilmeldt som sælgere af de traditionsrige skrabelodder. Imidlertid ser det sløjt ud i Næstved kommune, hvor der på nuværende tidspunkt kun er en enkelt lokal sælger.

Konsekvensen er, at forenings- og skolelivet i Næstved potentielt går glip af en god og vigtig indtjening til gavn for de lokale børn. Hvert solgt Lillebrorlod forgylder nemlig klub- eller klassekassen med op til 12 kroner. Pengene summer hurtigt op og kan bruges til nyt idrætsudstyr, redskaber, materialer eller fælles udflugter.

Næstved var ellers med på landkortet både i 2018 og 2019 – med i alt fem sælgende foreninger og skoleklasser i kommunen. De tjente tilsammen over 21.000 kroner til egne aktiviteter ved at sælge de traditionsrige Lillebrorlodder.

Lodsalget rykker online i en Corona-tid
Normalt foregår lodsalget på gader og stræder, ved arrangementer og blandt familie og venner. I en tid med Corona-virus er dette naturligvis ikke muligt i samme omfang. Derfor har Børnehjælpsdagen skabt en model for salg online. Hver sælgergruppe modtager et medlems-nummer, som folk skal indtaste ved deres online-køb af lodder. På den måde bliver hvert køb knyttet til en forening eller klasse.

“I en tid hvor rigtig mange mennesker sidder hjemme foran computerne, så er det oplagt at rykke salget over på de digitale platforme – f.eks. på sociale medier. Vores løsning for online salg giver ligeledes foreningerne og klasserne en god fortjeneste til deres fælles aktiviteter. Vi ser dertil mange kreative salgsmetoder, som vores sælgere selv finder på. F.eks. at skrabe lodderne for køberne via live video-streaming,” forklarer lotterichef Anne Nielsen i Børnehjælpsdagen.

På den baggrund opfordrer den danske hjælpeorganisation fortsat til, at nye foreninger og klasser melder sig til som lodsælgere – og særligt i Næstved kommune. Tilmelding er gratis, og der er ingen økonomisk risiko.

Børnehjælpsdagen henstiller desuden til, at alle sælgere til enhver tid følger Regeringens og Sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. Corona-virus.

Anbragte børn får også støtte
Overskuddet fra lodsalget går til Børnehjælpsdagens humanitære arbejde med at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Disse børn bor også i Næstved kommune, f.eks. på opholdssteder eller i plejefamilier.

Aktuelt er 219 børn og unge anbragt gennem Næstved kommune, viser tal fra Danmarks Statistik den 31. december 2018.

Børnehjælpsdagen støtter de anbragte børn gennem et væld af tilbud. Det kan f.eks. være opfyldelse af store drømme, konfirmationsgaver eller en-dags-arrangementer.

“Siden 1926 har Lillebror Lotteriet været med til at skabe værdi, vækst og udvikling for millioner af børn og unge i Danmark. Vi er i den forbindelse især stolte af de mange unge sælgere, der gennem lodsalget støtter både deres egen klub eller klasse – samt de anbragte børn i lokalområdet”, afslutter Anne Nielsen.

Sidste år var i alt 291 foreninger, klubber, institutioner og skoleklasser over hele landet med til at sælge Lillebrorlodder. De omsatte for ca. 4,3 millioner kroner.

Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri 2020 kan sælges fra den 1. marts til 1. juni. Tilmelding som sælgere kan ske på www.bhd.dk/lotterier – i hele salgsperioden.

 

Næstved kommune er sparsomt repræsenteret i Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri 2020, der blandt andet støtter børn og unge i lokalområdet. Pressefoto.
Del på sociale medier