Som et led i selskabets strategi om at nedbringe CO2-udslip og efterleve FN’s verdensmål har Næstved Fjernvarme ansat energimontør Lars Ole Reesenholdt.

”Lars Ole skal hjælpe vores kunder med at energioptimere deres fjernvarmeforbrug og han skal selvfølgelig gå foran med et godt eksempel, hvorfor han skal transportere sig selv rundt i byen i en miljøvenlig el-bil” udtaler kundechef Arne Ulstrup og fortsætter ”det er vores første el-bil, som vi allerede har gode erfaringer med, hvorfor det helt sikkert ikke bliver den sidste el-bil vi indkøber”.

Pressefoto

”Det er helt gratis for vores kunder, at få besøg af vores energirådgivertjeneste. Kunderne har taget rigtigt godt imod Lars Ole, som allerede har besøgt en lang række kunder og har anvist konkrete energibesparelser for den enkelte kunde. Vores kunder er helt på bølgelængde med trenden i samfundet, om at vi ikke kan forsætte uhæmmet med vores energiforbrug, og kun-derne er parate til at foretage investeringer i deres fjerninstallation for at minimere energifor-bruget.” fortæller Arne Ulstrup.

Udover at den enkelte fjernvarmekunde selv sparer på energien, forventer Næstved Fjernvar-me også at få et mindre ledningstab, da temperaturen i det samlede fjernvarmesystem kan nedsættes når kundernes anlæg bliver bedre til at udnytte energien. ”Kunderne sparer på energien, Næstved Fjernvarme sparer på energien og der udledes mindre CO2. Det er ren ”WIN-WIN-WIN.” siger Arne Ulstrup.

Under projektet ”Bæredygtig Grøn Byudvikling i Næstved” modtager Næstved Fjernvarme støtte fra EU’s fond for Regionaludvikling til energirådgivertjenesten.

Del på sociale medier