De seneste tal viser, at kommunernes nye affaldsordninger stadig virker efter hensigten: Restaffaldet falder, og genbruget stiger!

Mængden af restaffald er faldet med 14 kg pr. husstand pr. måned – det er et fald på 34 %, hvilket betyder, at langt flere ressourcer genanvendes. 11 kg madaffald fra hver husstand bliver nu hver måned lavet til energi og gødning, som vi sender tilbage til markerne – før gik næringsstofferne til spilde. Det betyder, at der indsamles 12 ton fosfor om året, hvilket er nok til at gøde 400 hektar landbrugsjord.

Foto: Affaldplus

Hvad angår genbrugsbeholderen, er mængden af genanvendelige materialer steget med 75 % i forhold til før de nye ordninger. Samlet set henter skraldemændene hver måned 23 kg affald til genanvendelse fra hver husstand. Det giver en CO2-gevinst på 110 kg fra hver husstand svarende til 884 kørte kilometer, – eller en biltur fra Vordingborg til Løkken og retur!

Vidste du at når du afleverer bilruder på genbrugspladsen, neddeles og sorteres glasset. Det bedste bruges til nye emballageglas, mens resten er godt i isolering eller glasuld. Laminatet på en bilrude frasorteres, koges og omdannes til lim!

Del på sociale medier