Der er bedre internet i byerne end på landet. Sådan tænker mange danskere, men en ny undersøgelse viser, at det særligt er borgere fra Vest- og Sydsjælland, der dækker Næstved og omegn, der er skeptiske over for mobil- og internetdækningen i landområderne. Alligevel indrømmer 60 % af disse borgere samtidig, at de ikke har undersøgt markedet for bedre og billigere internet end det, de har i forvejen. Det er en skam, lyder det fra teleselskabet 3, for borgerne risikerer at gå glip af besparelser på internetregningen.

Det er en udbredt opfattelse blandt borgere i Næstved og omegn, at man skal bo i byen for at få ordentlig mobildækning. Det viser en ny undersøgelse foretaget af analysefirmaet Userneeds på vegne af teleselskabet 3. Mens 68,2 % af borgerne i området vurderer dækningen til at være bedre i byerne, mener kun 2,2 %, at teleselskaberne leverer den bedste dækning på landet. Og hos 3 forstår man godt deres skepsis:

”Mange har måske haft en dårlig oplevelse engang, som det kræver mange gode oplevelser at veje op for. Selvfølgelig er vi ikke blinde for, at der stadig er områder, hvor internetforbindelsen ikke er optimal, ligesom visse byggematerialer som energibesparende ruder og beton også kan påvirke dækningen negativt. Men internetdækningen er efterhånden så stærk, at vi dækker 96 procent af Danmark med 4G, og vi udvider og forbedrer løbende vores netværk, så der burde efterhånden være langt mellem de dårlige oplevelser,” siger David Elsass, der er direktør for privatmarkedet hos 3.

Mange penge at spare på at undersøge markedet
Ifølge 3’s egne estimater betyder den forbedrede dækning, at 600.000 husstande og 200.000 sommerhuse vil kunne få bedre internethastighed med en mobil bredbåndsforbindelse end med alternativerne. Men i Næstved og omegn indrømmer 60 %, at de ikke har undersøgt markedet for, om der findes bedre eller billigere internetløsninger end den, de har i forvejen.

”Det er ærgerligt, at der ikke er flere, som undersøger og tester de forskellige internetløsninger, for der kan være rigtig mange penge at spare. En mobil internetløsning er i langt de fleste tilfælde billigere end de traditionelle løsninger, både på abonnementet, men også fordi der ikke er brug for at få gravet kabler ned eller få montører ind over. Og er man i tvivl om, hvorvidt man kan få ordentlig dækning på sin hjemme- eller sommerhusadresse, kan man altid tjekke teleselskabernes dækningskort,” forklarer David Elsass.

For at imødekomme den usikkerhed og mangel på lyst, som nogle borgere har til at afprøve alternative internetløsninger, har 3 indført tilfredshedsgaranti på deres nye internetløsning til hjemmet, som blev lanceret dette forår.

Om undersøgelsen
Analyseinstituttet Userneeds har gennemført undersøgelsen på vegne af teleselskabet 3. Undersøgelsen er gennemført i marts og april 2019 og er besvaret af 2000 repræsentative danskere, hvoraf 192 er bosat i Vest- og Sydsjælland. Vest- og Sydsjælland omfatter i undersøgelsen følgende kommuner: Næstved, Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns, Vordingborg. Undersøgelsen er gennemført via Userneeds’ internetpanel, hvor respondenterne er tilfældigt udvalgt. Tabellerne nedenfor indeholder data fra de 192 respondenter i undersøgelsen, der er bosat i Vest- og Sydsjælland.

Foto: ABW
Del på sociale medier