Henrik Vilsner tiltrådte den 1. februar som ny ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på NSR sygehuse. Selvom Henrik har fungeret som konstitueret ledende overlæge siden 15. november, så er han glad og stolt over at valget faldt på ham.

– Det er virkelig en spændende afdeling, hvor jeg får muligheden for at lede og videreudvikle en medarbejdergruppe, der besidder en utrolig høj faglighed og stærk teamorienteret kultur. Og jeg vil da ikke lægge skjul på, at vi har store ambitioner. Vi vil være de dygtigste til det gode patientforløb og gerne sætte ortopædien fra NSR på Danmarkskortet i forhold til udvikling og forskning. Vi har et særligt fokus på pårørendeinddragelse, som en vigtig del af vores patientbehandling, siger Henrik Vilsner.

Det er en afdeling på 187 medarbejdere, Henrik skal lede og sætte retningen for. Afdelingen strækker sig over to matrikler med en travl akut-funktion på Slagelse Sygehus og en stor elektiv produktion på Næstved Sygehus.

Henrik har siden august 2014 været ansat i Ortopædkirurgisk Afdeling, og i de seneste 1½ år har han varetaget det kvalitetsmæssige og lægefaglige ansvar for sengeafsnittet.

Henrik Vilsner. Foto: Region Sjælland.