Den nye bro og vejanlægget, som fører Rampen over jernbanen i Næstved, er nu klar til at åbne op for vejtrafik. Den nye bro erstatter den gamle Rampen, som blev revet ned sidst i august i år. Anlægget er udført som led i Banedanmarks arbejde med at udbygge banen mellem Ringsted og Holeby frem til den kommende tunnelforbindelse til Femern.

Foto: Banedanmark

Rampen er blot én ud af 100 broer, som bliver gjort klar til højere hastigheder og elektrificering af Ringsted-Femern Banen. Når banen er fuldt udbygget, vil den levere grundlaget for væsentligt reducerede rejsetider på fremtidens jernbane.

Fest på broen
Banedanmark fejrer åbningen af broen ved et åbent arrangement, hvor alle borgere er inviteret, på selve broen fredag den 9. november kl. 15.30.

Næstveds borgmester Carsten Rasmussen og Banedanmarks projektdirektør på Ringsted-Femern Banen holder taler og klipper den røde snor, som i dagens anledning er spændt ud tværs over gaden.

Som de første går Garden fra Næstved Musikskole over broen for at markere dens åbning, og bagefter er der kaffe og kage til alle fremmødte.

Åbningen foregår i samarbejde med Næstved Kommune.

Fakta om Ringsted-Femern Banen:
– Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt.
– Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
– Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne.
– Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skønnes samlet at koste 9,5 mia. kr. (2015-priser)
– Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.
– Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia.