Mandag den 4. juni bliver den nye offentlige skov øst for Rønnebæk by indviet af skoleelever fra Kobberbakkeskolen og formand for Teknisk Udvalg, Helle Jessen. Men hvad skal skoven egentlig hedde? Det vil Næstved Kommune og Naturstyrelsen gerne have borgernes bud på.

Det skriver Næstved Kommune til Dit Næstved.

Når den nye skov øst for Rønnebæk by på mandag den 4. juni bliver indviet, bliver det uden den store navneafsløring, for der er nemlig ikke fundet et navn til skoven endnu.

Naturstyrelsen og Næstved Kommune vil meget gerne have borgernes forslag til et navn til den nye skov. Derfor vil der fra fredag den 8. juni frem til den 1. september 2018, være mulighed for at komme med navneforslag på kommunens Facebook-side, ligesom man kan sende sit forslag til mikro@naestved.dk.

“De indkomne forslag vil blive gennemgået af en lille gruppe fra kommunens Grønne Råd, som efterfølgende vil indstille et navn til Naturstyrelsen, der ejer den nye skov. Det eneste formelle krav fra Naturstyrelsen er, at det skal være et lokalt stedsspecifikt navn dvs. ikke en generel betegnelse der findes mange steder i landet,” fortæller Michael Krogh, der er projektleder for skovrejsningen i Næstved Kommune.

Ny bro skaber stiforbindelse over de nye søer i skovrejsningen. Foto: Næstved Kommune

Ringen er sluttet
Skovrejsningen ved Rønnebæk Øst er det sidste af de seks nye skov- og naturområder som er skabt i samarbejde med Naturstyrelsen, og dermed er den grønne ring af rekreative skov- og naturområder omkring Næstved by en realitet. Til efteråret vil der blive en samlet indvielse af hele det samlede projekt på 330 ha, der ud over skoven ved Rønnebæk øst, også omfatter de nye skove ved Even, Vridsløse og Rønnebæk Fælled, Fælleseje og Ladby.

“Det er jo skønt, at det nu kun tager fem minutter på cykel ud til nærmeste naturområde fra centrum. Jeg glæder mig til at se en masse glade mennesker bruge de nye skov – og naturområder, og når vi igangsætter arbejdet med en ny friluftsstrategi håber jeg også på nye forslag til, hvordan vi sammenbinder de nye skove med stier og ruter, så flest muligt får glæde og energi af de nye skove,” lyder det fra formand for Teknisk Udvalg, Helle Jessen.

Skoleelever planter de sidste træer
Den nye skov er næsten færdigplantet, og skoleelever fra Kobberbakkeskolen vil plante de sidste træer på mandag til indvielsem. Hele området er på ca. 35 ha, og Naturstyrelsen har plantet 23 ha til med blandet løvskov. Kommunen har desuden etableret to store klimasøer søer på 8 ha, mindre vandhuller, moseområder, og åbnet en rørlagt strækning af Rønnebækken.

Derudover er der netop etableret stier og træbroer i området, så både gående, cyklister og heste kan komme rundt. Etableringen af en platform i søerne sikrer, at folk kan opleve livet i vandet helt tæt på, og det giver børn mulighed for at fiske. Områdets stisystem får forbindelse til centrum via Laugstien.

Del på sociale medier