Næsten 200 lærere og lokale aktører mødes onsdag for at finde nye aktiviteter, der integrerer lokalsamfundet i skolernes undervisning. Det skriver Næstved Kommune til Dit Næstved. 

Åben Skole Messe foregår i Kildemarkshallen 16. maj, og udover skolerne deltager samarbejdspartnere fra 30 forskellige foreninger, naturskolerne, kulturinstitutionerne, ungdomsuddannelser og flere centre i Næstved Kommune, der alle har tilbud til skolerne om at komme ud i alternative undervisningsforløb.

På messen kan skolernes folk møde folk fra lokalområdet, der gerne vil stille sig selv og det de brænder for til rådighed for skolen. Det giver aha-oplevelser, nye kontakter og ideer til et spændende næste skoleår.

Det handler især om, at undervisningen for alle børn i Næstved Kommune skal være varierende, motiverende og spændende. Derfor skal nogle dage foregå i et praksisnært miljø i andre læringsmiljøer eller med gæster inde på skolen.

Fakta om dagen

  • Børne – og Kulturdirektør Hanne Dollerup byder velkommen
  • Over 100 lærerne, pædagoger og ledere er tilmeldt
  • 35 eksterne samarbejdspartnere fra foreninger, ungdomsuddannelser, kulturinstitutioner, naturskoler og andre undervisningstilbud har meldt sin ankomst med stande til messen. De repræsenterer de fire områder Natur, Bevægelse, Kultur og Erhverv.
  • Produktionsskolen står for forplejningen og tager stemningsbilleder i løbet af dagen
  • Åben Skole Messen er i år arrangeret af Center for Dagtilbud og Skole

Se programmet i den vedhæftede fil.

Hvad er Åben Skole?
Åben skole foregår ved, at man inddrager nye læringsrum – fx skolegården, naturen, idrætshallen, museer. På den måde er Åben Skole med til at motivere og inspirere elever og lærere samt skabe nye læringsmiljøer, nye måder at tænke og udøve undervisningen på – og et stærkt supplement til den gode undervisning.

Mange lærere gør det allerede – men der er et stort ønske om at gøre det både lettere, billigere og mere tilgængeligt. Derfor er det vigtigt at fortsætte den videndeling og erfaringsudveksling, der allerede er i gang.

Der er endvidere bevilget midler til Åben Skole forløb og hjælp til transport fra Børneudvalget og Kulturudvalget.

Læs mere om Åben Skoles undervisningstilbud på www.skoletjenesten.dk/nk