For at hjælpe den tykskallede malermusling til at formere sig og overleve, bliver 300 elritser fra Hågerup Å på Fyn sat ud i Susåen. Det sker onsdag den 23. maj kl. 11.30 ved Tvedebro i Herlufmagle. 

Det skriver Næstved Kommune til Dit Næstved.

Når 300 baby-elritser onsdag den 23. maj bliver sat ud i Susåen, er det med det for øje at hjælpe den udryddelsestruede tykskallede malermusling med at overleve og formere sig i Susåen. Elritsen er nemlig en lille karpefisk, der fungerer som vært for de små muslingelarver, lige inden de bliver til rigtige muslinger.

“Det er jo sådan, at muslingerne lever på vandløbsbunden. Når de skal formere sig, så udsender de muslingelarver ud i vandet, og når fiskene trækker vejret nede i vandet, så er der nogle af larverne, der sætter sig ind i fiskenes gæller. Der lever de i tre-fire uger til de har suget nok næring fra værtsfisken til at lave en lille muslingeskal.

Når muslingerne så hopper af fisken igen, er de i mellemtiden blevet flyttet til et nyt område, fordi fisken er svømmet rundt. Og på den måde håber vi, at vi får spredt den tykskallede malermusling ud over hele Susåen,” fortæller Palle Myssen, der er biolog i Næstved Kommune, og som også vil være til stede ved udsætningen af elritserne.

Biolog Palle Myssen foran Tvedebro i Herlufmagle, hvor de 300 elritser vil blive sat ud. Foto: Næstved Kommune.

Elritserne, der kan blive op til 10 cm. lange, er i de seneste uger blevet fanget i Hågerup Å på Fyn, hvor der er en sund og levedygtig bestand af elritserne.

Fiskene er fanget af Fyns Laksefisks biologer, som er eksperter i at fange og opdrætte fisk. De har fanget dem ved at bruge elfiske-udstyr. Det vil også være Fyns Laksefisk, som leverer elritserne ved at transportere dem fra Fyn til Sjælland i tanke.

Udsætningen af elritserne er et af tiltagene i forbindelse med det EU-Life projekt som Næstved Kommune står bag. Projektet er støttet af EU netop fordi det har til formål at få en sund og levedygtig bestand af den tykskallede malermusling tilbage i Susåen, hvor den tidligere har levet.

Læs mere om den tykskallede malermusling her.

Kom og hør mere om projektet og om hvordan den tykskallede malermusling bliver reddet af en lille fisk fra Fyn. Det er den 23. maj kl. 11.30 ved Tvedebro i Herlufmagle. Nærmeste adresse er Tvedevej 3, 4160 Herlufmagle.