93,5 % af eleverne på 9. årgang i Næstved fortæller i en undersøgelse at de aldrig har prøvet et euforiserende stof. Det er flere end for tre år siden, og undersøgelsen viser, at de unge i dag er mere afvisende over for f.eks. alkohol og euforiserende stoffer, end de var for bare få år siden.  

Det skriver Næstved Kommune til Dit Næstved.

Nej tak. Sådan lyder det mere og mere blandt Næstveds unge – og det gælder cigaretter såvel som alkohol, og euforiserende stoffer.

Siden 1999 har SSP-organisationen i Næstved hvert tredje år lavet en undersøgelse, hvor de spørger 9. årgang på kommunens folkeskoler om trivsel, alkohol, sex, og stoffer.

Som noget nyt blev der i 2017 også spurgt ind til rygning og adfærd på nettet.

Øget fokus på sundhed og uddannelse
Den nyeste undersøgelse fra slutningen af 2017 viser et klart billede af, at de unge i dag er langt mindre risikovillige, end de tidligere har været.

F. eks. har 29 % af de unge svaret, at de aldrig har drukket en genstand mod 23 % for tre år siden.

Undersøgelsen viser ligeledes, at der er et markant fald i antal unge, der har haft sex med en partner. For 10 år siden svarede 35 % positivt på spørgsmålet. I 2017 var tallet 19 %.

“At de unge i Næstved tænker sig så godt om, er noget som man kun kan blive rigtig stolt af at høre. De tal, der er kommet på bordet her, viser, at samarbejdet mellem skolerne, socialområdet og politiet, gør en forskel, og tyder på, at SSP-organisationen når ind til vores unge mennesker. Den største ros skal de unge mennesker dog have, da det er dem, der hver dag tager en aktiv beslutning,” lyder det fra Lars Hoppe Søe, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Få unge rygere
I 2017 blev der for første gang spurgt ind til rygning i spørgeskemaundersøgelsen, og her svarede 3,9 % af de unge, at de ryger cigaretter, el-cigaretter eller vandpibe dagligt.

“Det svarer til 25 elever ud af 757 adspurgte, og det er et meget lavere antal, end vi havde forventet,” fortæller Anne Gunnerud Mortensen, som er SSP-konsulent i Næstved Kommune.

“Vi er utroligt glade for det lave tal med hensyn til rygning og også den positive tendens i forhold til alkohol og euforiserende stoffer, som vi ser på trods af de tragiske hændelser med unge og stoffer, der desværre har været på det seneste.

Jeg ser gennem mit arbejde, at der i dag er flere unge, der generelt har øget fokus på uddannelse og et sundt liv, og så må jeg jo sige, at vi i SSP-organisationen gennem årene har arbejdet vedholdende med at forebygge risikoadfærd. Og denne indsats har nu givet pote – det er vi utrolig glade for.”

Hun tilføjer, at SSP i Næstved fortsat vil have fokus på unge i risikozonen

“Vi vover at tro på, at noget af det arbejde vi gør, har en effekt. Vi ser også, at de unge generelt trives godt i hjemmet og på skolen. Blandt de elever, der mistrives, ser vi også en større risikovillighed. Dvs. at der er flere, som drikker ofte og meget og har prøvet et euforiserende stof. Denne sammenhæng peger på vigtigheden af, at god forebyggelse i høj grad er lig med indsatser, der fremmer børn og unges trivsel,” fortæller Anne Gunnerud Mortensen.

757 elever på 9. årgang i Næstveds folkeskoler og to privatskoler besvarede spørgeskemaet, som SSP-organisationen i Næstved sendte ud sidst i 2017. Det giver en flot svarprocent på 86.

Flere fakta om undersøgelsen
– Blandt elever, der har angivet at drikke alkohol på diskoteker/værtshuse, er der en klar nedgang. 15 % svarede bekræftende på spørgsmålet i 2011, mod 6 % ved undersøgelsen i 2017. Denne nedgang kan blandt andet tilskrives den ansvarlige tilgang af restauratørerne i Næstved, som SSP har et velfungerende samarbejde med.

– De sociale medier har åbnet for en ny verden på godt og ondt. 49% af eleverne svarer, at de har modtaget et nøgenbillede. 71% af disse svarer, at det er fra en som de eller deres venner kender. 17,5 % af dem som har modtaget, har valgt at videresende disse nøgenbilleder, det svarer til ca. 4 % af alle, der har besvaret spørgeskemaet. Det er altså ikke almindeligt at videresende nøgenbilleder.

– På de sociale medier handles der også efterhånden livligt. 17 % svarer, de er blevet snydt i en handel på nettet. 5 % angiver, at de selv har snydt andre i en handel.