Ingen kan som bekendt spå om fremtiden, men med et helt nyt lokalplanforslag for Næstved Bymidte, vil Næstved Kommune sikre, at der skabes unikke udviklingsmuligheder med både respekt for og bevaring af middelalderens snoede gader og passager samt de mange smukke huse og baggårde.

Det skriver Næstved Kommune i en pressemeddelelse.

Forslag til Lokalplan 076 skaber rammerne for, at bylivet fortsat kan udvikles med udgangspunkt i bymidtens eksisterende struktur og bygninger, så det også om 10 år er muligt bl.a. at flytte ind i nye boliger, shoppe i de hyggelige butikker samt opleve musik, kunst og festivaler i bymidtens unikke rammer.

Det nye lokalplanforslag afløser i alt 17 gamle lokalplaner, der regulerede bymidten på kryds og tværs. Med en ny samlet lokalplan ønsker man at udvikle en bymidte, der bygger bro mellem både beboere, turister, butikker, kulturliv og arbejdspladser.

Forslag til lokalplan 076 for Næstved Bymidte opdeler de bevaringsværdige bygninger i to grupper. Bygninger markeret med rødt er højt bevaringsværdige, orange er bevaringsværdige, men ikke i så høj grad som de røde, mens de sorte er fredet. Grafik: Næstved Kommune.

Bevaring OG nye muligheder
“Vores bymidte fortæller historien om en helt unik og næsten 1000-årig kulturhistorie gennem smukke, bevaringsværdige bygninger, middelalderkirker og købstadsarkitektur. Samtidig er der ingen, der ønsker at bymidten skal være et museum.

Vi skal sikre, at bymidten udvikler sig og er i bevægelse; at der kommer nye tiltag, endnu mere liv og at vi fortsætter Næstveds fortælling om alt fra nye huse over gavlmalerier til nye muligheder for kultur og indkøb,” fortæller Daniel Lillerøi, formand for Plan- og Ejendomsudvalget.

Han tilføjer, at den nye lokalplan skal sikre, at bymidten er attraktiv, og at den udvikler sig, så vi også kan være stolte af den om ti år, ja endda om hundrede år.

Sanders Kaserne i bymidtens nordlige del er et godt eksempel på de mest bevaringsværdige bygninger. De tilhører Bevaringsværdig Gruppe 1, som lokalplanforslaget foreslår skal bevares i original tilstand. Foto: Næstved Kommune.

“Derfor har vi udarbejdet dette lokalplansforslag, der, efter flere års strategisk arbejde, skaber gode forudsætninger for at indfri bymidtens mange potentialer,” siger Daniel Lillerøi.

Den nytænkning, som lokalplanforslaget indeholder, er blandet andet at give mulighed for at opføre nye moderne boliger både i udkanten af bymidten og som en del af den eksisterende tætte by.

Samtidig gives der med lokalplanforslaget ikke afkald på bymidtens kvaliteter og styrker. F.eks. skal ændringer og nybyggeri passe godt sammen med de bevaringsværdige bygningers udformning, placering og udseende.

Det har stor betydning for oplevelsen af gade- og byrummene, at ændringer og nybyggeri underordner sig det eksisterende, hvormed de bidrager til oplevelsen af en unik og levende bymidte.

Desuden har lokalplanen også for øje, at det ikke kun er bygningerne, der sikrer oplevelsen af den levende by, hvorfor også de mange unikke grønne områder, træer, brosten og passager skal bevares.

For at sikre, at bymidten ikke skyder i vejret, og at dens stærke visuelle karakter bliver bevaret samtidig med, at der gives mulighed for fortætning, er lokalplanforslaget opdelt i delområder, der fastsætter bebyggelsesprocent og etageantal.

“Vi ønsker at inddrage alle byens borgere og aktører, og vi håber derfor, at mange vil deltage i drøftelserne om lokalplanforslaget med deres viden om bymidten, og eventuelt komme med høringssvar i løbet af den offentlige høringsfase. Det sikrer, at vi skaber det bedste plangrundlag, der bidrager til at styrke Næstveds position som en attraktiv by, der også om 10 år emmer af byliv og oplevelser,” fortæller arkitekt Thore R. Klitgaard fra Næstved Kommunes Center for Plan og Miljø.

Kom og vær med – kommunen inviterer til borgermøde
Næstved Kommune holder borgermøde 26. oktober kl. 16.30 i Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved, hvor indholdet i lokalplansforslaget præsenteres.

Alle synspunkter eller ændringsforslag skal sendes til [email protected] eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved senest d. 21. november 2017.

Kan du ikke komme til borgermødet? Så er der en chance mere, når kommunens byplanlæggere præsenterer lokalplansforslaget. Som noget nyt sendes der også live via kommunens facebookside den 2. november kl. 16.00 – så klik ind og se kommunens byplanlæggere Emil og Thore præsentere temaer i lokalplanforslaget – og stil jeres spørgsmål undervejs, som relaterer sig til indholdet i lokalplansforslaget.

Se hele lokalplanen på: www.naestved.dk/bymidtelokalplan.