Tilbud om Vandkulturhus lever ikke op til krav og forventninger – men arbejdet for at få et Vandkulturhus fortsætter

Mandag den 22. maj er byrådet blevet orienteret om det tilbud, der var indkommet på at opføre og drive vandkulturhus i Næstved. Kommunens rådgivere har vurderet, at tilbuddet, som er afgivet af Næstved Leisure Center ApS, ikke lever op til de grundlæggende krav, Næstved Kommune har stillet i udbudsmaterialet. Det betyder, at tilbuddet med en fagterm er “ikke-konditionsmæssigt”.

Næstved Leisure Center ApS havde også givet et mangelfuldt tilbud i den første udbudsrunde, og udbudsbetingelserne var netop blevet justeret for at øge mulighederne for, at der kom flere tilbud, og at tilbuddene ville være “inden for skiven”.

Desværre indeholder det indkomne tilbud fra Næstved Leisure Center ApS rigtig mange forbehold. Blandt andet er der tvivl om, hvem der skal være totalentreprenør på Vandkulturhuset og usikkerhed om, hvordan Vandkulturhuset vil blive drevet. Derudover indeholder tilbuddet høje låneudgifter og en relativt stor avance til tilbudsgiveren, Næstved Leisure Center ApS.

Børne- og kulturdirektør, Per B. Christensen, der har fungeret som formand for styregruppen for Vandkulturhuset havde gerne set, at udbuddet havde fået et andet udfald.

– Det ærgrer os selvfølgelig, at vi ikke har fået et tilbud, vi kan arbejde videre med, når vi har brugt tid og kræfter på at lave udbuddet. Når det så er sagt, så er det forberedende arbejde i forbindelse med udbuddet på ingen måde spildt, men kan bruges i det videre arbejde med at få et Vandkulturhus, lyder det fra Per B. Christensen.

Indtil der er mulighed for at bygge et vandkulturhus, er det heldigvis muligt fortsat at benytte de eksisterende svømmehaller i kommunen. Det er dog stadig et højt prioriteret område for byrådet, at arbejdet for at få et vandkulturhus fortsætter.

– Nu vil administrationen bruge den kommende tid på at undersøge forskellige muligheder for at få et Vandkulturhus i Næstved. Og så vil Kulturudvalget skulle tage stilling til, hvordan vi skal arbejde videre med at få et vandkulturhus til Næstved, understreger borgmester Carsten Rasmussen.