Nyfødtes trivsel i skemaform

Får den lille ny nok at spise? Har hun det godt? Er der nok våde bleer? Disse spørgsmål er blot nogle af dem, som nybagte forældre kan få svar på i Trivselsskemaet, der som noget nyt bliver udleveret til alle nybagte forældre i Næstved Kommune.

Siden begyndelsen af januar har forældre til alle børn, der bliver født i Næstved, fået udleveret et såkaldt Trivselsskema. Trivselsskemaet er udarbejdet af sundhedsplejen i Næstved Kommune i samarbejde med jordemødre og barselssygeplejersker på Næstved Sygehus, og det har til formål at hjælpe forældrene til at komme godt igennem den første – nogle gange svære – tid med den lille ny.

Der sker meget for det nyfødte barn de første syv dage, derfor er der i skemaet en ny vejledning for hver dag med hensyn til amning, afføring og vandladning osv.

Sundhedsplejersker Gitte Lund og Pernille Christiansen

– I dag er forældrene indlagt meget kort tid på barselsgangen, og de når at være hjemme et par dage, inden sundhedsplejersken kommer på besøg første besøg. Trivselsskemaet er tænkt som en støtte til de nybagte forældre, at mindske usikkerheden og hjælpe forældrene trygt gennem deres babys første syv dage. Med Trivselsskemaet kan forældrene følge med i, om deres barn bliver ammet nok og har nok våde bleer, fortæller sundhedsplejerske Pernille Christiansen, som sammen med sundhedsplejerske Gitte Lund har udviklet Trivselsskemaet.

Færre genindlæggelser med trivselsskema
Ideen til Trivselsskemaet fik sundhedsplejerskerne fra Region Midtjylland, som lancerede et tilsvarende skema i 2015. Og selv om det er et yderst simpelt redskab, så er der ingen tvivl om, at skemaet fungerer efter hensigten. Region Midtjylland har nemlig nedbragt antallet af genindlæggelser af nyfødte med hele 50 procent, siden skemaet blev indført. Og det er ligeledes et af målene i Næstved.

Siden juni måned sidste år har de Pernille Christiansen og Gitte Lund arbejdet på trivselsskemaet og videreudviklet på det, og 1. januar blev skemaet delt ud til de første nybagte forældre i Næstved.

– Hovedformålet med skemaet er at støtte forældrene i deres egen vurdering af barnets udvikling og trivsel de første syv dage. Når forældrene er opmærksomme på barnets almene tilstand, og på hvor mange gange baby skal ammes, vil det nedbringe de tidlige genindlæggelser, som på landsplan er for højt. Forældrene vil ligeledes opleve en ensartet vejledning fra både sygeplejersker, jordemødre og sundhedsplejersker, med barnets alder taget i betragtning. Mange gange kan man faktisk med meget små ting og få midler hjælpe dem på rette vej. På den måde kan vi skåne familierne for genindlæggelser, siger Pernille Christiansen.

Og det er ikke kun sundhedsplejerskerne, der er begejstret for det nye Trivselsskema.

– På barselsafsnittet kan de heller ikke få armene ned. Alle siger det samme – de synes, at det er en stor hjælp. På sygehusene arbejder de jo i skiftehold, så de enkelte mødre møder flere forskellige sygeplejersker. Med trivselsskemaet får de den samme vejledning fra alle. Det skaber tryghed for forældrene, lyder det fra sundhedsplejerske Pernille Christiansen.

Fakta
– Trivselsskemaet er et nyt værktøj i Danmark. Det er kun Region Midtjylland der, ud over Næstved, bruger skemaet.
– Målet for sundhedsplejerskerne i Næstved Kommune er at få implementeret Trivselsskemaet i alle kommuner i Region Sjælland.
– Alle kommende forældre i Næstved kommune, har mulighed for at medbringe deres skema på barselsgangen, Trivselsskemaet hænger dog også på alle stuerne.
– Jordemødrene udleverer skemaet i uge 29, indtil alle er fødedygtige, vil barselsafsnittet udlevere til alle forældre.
– I 2016 blev der født 798 børn i Næstved Kommune.

Trivselsskema