Tilfredse børn giver tænder til tandplejen

Det var hverken stjerner eller hjerter, men derimod tænder, som blev uddelt, da eleverne i Næstved Kommune skulle tilkendegive, om de var tilfredse med den kommunale tandpleje. Resultatet af tænder og undersøgelsen viser en meget høj grad af tilfredshed og tillid – både fra elever og forældre.

Tandplejen har spurgt elever og forældre om deres tilfredshed og tillid til Næstved Kommunale Tandpleje. Resultatet af undersøgelsen viser en meget høj grad af tilfredshed bl.a. med personalet og den kommunikation, personalet fører med elever og forældre. Samtidig viser undersøgelsen, at både elever og forældre har en særdeles stor tillid til, at tandplejen yder børnene den rette undersøgelse og behandling.

Det er en smilende overtandlæge, Lea Grønbæk, der kommer med sit bud på hvorfor resultatet er så positivt: ”Vores fremmeste formål er at børnene udvikler og bevarer et sundt tandsæt hele livet. Derfor er vi meget bevidste om, at ethvert besøg hos os skal være en god oplevelse for barn og forældre. Vi vil have tillidsfulde børn, som vil komme igen, og som ikke udvikler tandlægeskræk. Og vi skal få barnet til at acceptere, det vi nødvendigvis må gøre – og det gør tillidsfulde børn.

Uddrag fra spørgeskemaet til elever

Det handler om måden, vi kommunikerer på – både med ord og kropssprog. Vi lægger stor vægt på, at vores dialog med børnene sker i øjenhøjde, og derfor arbejder vi hele tiden med vores sprog. F.eks. undgår vi ordet ”ikke”. Når vi skal bedøve en tand, kan vi sige ”du kan nok mærke at kinden begynder at slappe af” i stedet for ”det gør ikke ondt, når jeg bedøver din tand”. Vi holder øje med, hvordan barnet har det, og siger f.eks. ”Jeg kan se, at du rynker panden, er der noget, som generer dig?” Det giver barnet tryghed og tillid til os” slutter Lea Grønbæk.

Og formanden for Næstved Kommunes Sundheds- og Psykiatriudvalg – Kirsten Devantier – uddeler roser til tandplejens personale: ”Det er rigtig godt gået af vores Tandpleje. De yder virkelig et godt og top professionelt arbejde for de knap 18.000 børn og unge, der er tilknyttet kommunes Tandpleje. I 2008 træf vi politikere beslutning om at omdanne 11 små tandklinikker til 3 store – bl.a. for at sikre en høj kvalitet og et stærkt fagligt miljø. Med det her flotte resultat kan jeg konstatere, at det er lykkedes på alle 3 tandklinikker i kommunen”.

Undersøgelsen var målrettet elever i 4.-6. klasse og forældre til 5 årige børn, der i oktober/ november var til undersøgelse/behandling i Tandplejen. I alt nåede 113 forældre og 718 elever at deltage. Alle kommunens 3 tandklinikker er repræsenteret i undersøgelsen – flest forældre- og elevbesvarelser kommer fra Parkvej, der også er Kommunes største tandklinik.
Ud over at besvare spørgsmål i spørgeskemaet, kunne både elever og forældre komme med forbedringsforslag i undersøgelsen. Tandplejen bruger nu undersøgelsens resultater som led i prioriteringen af, på hvilke områder der skal arbejdes med forbedringer.

På Holmegaardsvej bringer det stadig smilet frem hos personalet, når de tænker på den far, der fortalte, at datteren var rigtig glad for sit besøg i tandplejen, men alligevel ikke ville give dem mere end én tand – for som datteren havde sagt til sin far: ”resten vil jeg altså gerne selv beholde”.

Uddrag af forældrebesvarelse:

94% tror, at besøget i klinikken har været en positiv oplevelse for deres barn.
97% har tillid til, at tandplejen giver deres barn den rette undersøgelse og behandling.
98% af forældrene er alt i alt godt eller meget god tilfredse med Tandplejen.

Uddrag af elevbesvarelser:

91% mener, at tandlægerne er gode til at forklare, hvordan eleverne bedst passer på deres tænder.
93% mener, at de får den behandling fra tandlægerne, som de har brug for.
95 % af eleverne har givet Tandplejen 4 eller 5 tænder (ud af 5 mulige) som deres samlede vurdering Tandplejen.
Foto: