210 mio. kr. skal støtte morgendagens energiteknologier

EUDP uddeler 210 mio. kr. i støtte til udvikling af ny energiteknologi. Støttekronerne fordeler sig på 49 virksomheder i 45 kommuner og bidrager til vækst og arbejdspladser i alle af landets fem regioner.

Med klimaaftalen i Paris skal hele verden i gang med grøn omstilling, og Danmark skal være et af de førende lande i omstillingen. Derfor har regeringen tilsluttet sig præsident Obamas globale initiativ “Mission Innovation”, hvor 20 lande og EU-Kommissionen er gået sammen om at øge midlerne til energiforskning og udvikling af fremtidens rene energiteknologier.

Indsatsen vil hovedsageligt udmøntes gennem EUDP, der siden 2007 har bidraget til nye innovative teknologier, øget eksport og nye arbejdspladser. Seneste evaluering fra COWI viser, at for hver krone EUDP giver i tilskud, skabes der 2,7 kroner i meromsætning hos virksomhederne, der har projekter i demonstrationsfasen.

“EUDP er et af vores vigtigste redskaber til for at skabe nye grønne teknologier, som vi kan eksportere til gavn for klima, vækst og danske arbejdspladser. EUDP-midlerne kommer ud at arbejde i hele landet lige fra de store universitetsbyer til de små virksomheder i landdistrikterne,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Virksomheder som NEL Hydrogen i Herning og Windar Photonics i Høje Taastrup har sammen med 47 andre virksomheder fået tilsagn om støtte fra EUDP til at udvikle og markedsmodne deres energiteknologier. Hertil kommer støtte til de forskningsinstitutioner, som samarbejder med virksomhederne.

De udvalgte projekter fokuserer på vedvarende energi og energieffektivisering, der både gavner klima og forsyningssikkerhed og samtidig bidrager til eksport, økonomisk vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Projekterne bliver startet op i løbet af et par måneder, og hovedparten forventes afsluttet i løbet af tre til fire år.

Fordobling af omsætningen på 3 år

Ballard Europe i Horsens er en af de 100 virksomheder, som sidste år fik støtte fra EUDP til at udvikle og markedsmodne virksomhedens brændselsteknologi. På få år er virksomhedens omsætning forventes at være steget til 20 mio. kr. for 2016, hvilket er en fordobling siden 2013.

“Det kræver et langt sejt træk fra teknologi til marked. EUDP har gjort en kæmpe forskel for os som virksomhed, som betyder, at vi i dag står med kontrakter på vej i Japan og Kina”, siger administrerende direktør i Ballard Europe Jesper Themsen.

Se video om Ballard Europe som er til fri afbenyttelse på https://vimeo.com/efkm/ballardeurope

Fakta
EUDP støtter hvert år udviklingen af ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser og bidrager til at gøre Danmark energieffektiv og uafhængig af fossil energi i 2050.

I år bliver der givet tilskud for i alt ca. 210 mio. kr. til danske virksomheder, forskningsinstitutioner og udenlandske virksomheder. Heraf tilfalder ca. 150 mio. kr. danske virksomheder.

Støtten fordeler sig på 49 virksomheder i 45 af landets 98 kommuner

Siden EUDP blev oprettet i 2008 er der frem til og med 2016 blevet fordelt i alt 3,1 mia. kr. i EUDP-støtte rundt om i hele landet:

•Region Hovedstaden 1,3 mia. kr.
Region Sjælland 142 mio. kr.
•Region Syddanmark 462 mio. kr.
•Region Midtjylland 440 mio. kr.
•Region Nordjylland 545 mio. kr.

COWI evaluerede EUDP-programmet i 2015 og konkluderede, at:

•For hver støttekrone skabes der en øget meromsætning på 2,7 kroner i de deltagende virksomheder med projekter i demonstrationsfasen
•For hver støttekrone skabes der en øget eksport på 2 kroner i de deltagende virksomheder med projekter i demonstrationsfasen
•Ud af 33 EUDP-projekter bliver der skabt 215 jobs

 COWI’s evaluering af EUDP, 2015:

Nyheder fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

pv79t50fjyzmanygyikx1

 

Del på sociale medier