Bredbåndspuljen

Få del i midlerne fra Bredbåndspuljen til bedre bredbåndsdækning og få hjælp til at søge!
Energistyrelsen har nu åbnet for ansøgninger til bredbåndspuljen, der tilbyder støtte til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning. Kommunerne i Region Sjælland har en meget stor andel af de støtteberettigede adresser og regionen har derfor etableret en særlig enhed, der har til formål at hjælpe med information og praktiske gøremål i forbindelse med at ansøge om tilskud fra bredbåndspuljen.

Hvem kan søge puljen

Hvordan søger man

Hvad kan der søges om

Baggrund

Få hjælp til ansøgningen

Bredbåndspuljen giver mulighed for tilskud til bredbåndsprojekter i sammenhængende områder af boliger, virksomheder og sommerhuse, som i dag har adgang til hastigheder på maksimalt 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload, og hvor der ikke er planer om, at områdets dækning forbedres inden for 3 år. Ansøgninger kan indsendes af kommuner, borgergrupper og virksomheder. Borgergruppen behøver ikke være eksisterende, men kan etableres til projektet.

Der kan kun søges støtte til de adresser, der er markeret med en gul eller rød prik. Kortlægningsmetoden er ikke 100 pct. præcis, da der kan være mindre unøjagtigheder i indberetningerne og koblingen med BBR-registeret. Det er derfor vigtigt, at I fra starten sikrer jer, at alle adresser i jeres projekt er med i kortlægningen. I skal kontakte Energistyrelsen senest onsdag den 31. august 2016 på tele@ens.dk, hvis I vurderer, at listen over støtteberettigede adresser bør ændres.

370_Naestved[1]
Kortet viser de adresser i Næstved kommune, der har mulighed for at søge bredbåndspuljen
Adresser der har dårlig bredbåndsdækning i Næstved kommune her

Ansøgningsarbejdet kan i første omgang igangsættes af en enkelt initiativtager og bemærk, at det er ikke et krav for at søge om støtte, at kommunen bliver involveret i ansøgningsprocessen. I kan se, hvor mange tilskudsberettigede adresser der er i et område på energistyrelsens kortlægning her: https://bredbaandspulje.ens.dk/

Læs mere på Næstved Kommunes hjemmeside

 

Del på sociale medier