Alle strande i Næstved Kommune er badeklare

For første gang i seks år, kan Næstved Kommune nu melde rent badevand over hele vandkanten. Vandet ved Dragsbjerg Strand og Strandgård Strand er nu så rent, at badning ikke længere bliver frarådet.

Der lød et stort hurra i Center for Miljø og Natur, da EU’s badevandsrapport blev offentliggjort onsdag. Næstved Kommune har fem offentligt tilgængelige badestrande, Bjørnebæk Strand, Strandgård Strand ved Klinteby, Vesterhave Strand, Enø Strand (Blå Flag) og Dragsbjerg Strand før Enø Overdrev, og alle fem er nu udstyret med karakteren ”excellent” eller på dansk, udmærket badevand.

92ce16_Karreb_ksminde_2_[1]
Enø Strand ved Karrebæksminde på en dejlig sommerdag. Her er badeforholdene så gode, at stranden har fået tildelt Blå Flag.
Det betyder altså, at badning ved Dragsbjerg Strand og Strandgård Strand ikke længere bliver frarådet, som det ellers har været siden 2011 på grund af forureninger i vandet. Og det vækker glæde i Center for Miljø og Natur i Næstved Kommune, der løbende kontrollerer badevandets og strandenes kvalitet.

– Vi er naturligvis utroligt glade for, at vi igen kan bade ved alle vore strande. Det er aldrig sjovt at fraråde badning ved vores strande, men når det er sagt, så vil vi hellere fraråde badning en gang for meget end en gang for lidt, lyder det fra Margrethe Pedersen, som er vandmedarbejder i Center for Miljø og Natur.

Badevand skal være rigtig rent

Der er strenge regler for, hvornår badevand er rent nok til at bade i. Derfor bliver der hvert år i badesæsonen taget vandprøver ca. hver tredje uge, eller i alt seks vandprøver, ved alle strande af et autoriseret laboratorium. Prøverne har til formål at måle vandets og strandenes kvalitet, og de gælder for fire år ad gangen.

Badevandet ved Strandgård Strand blev fra 2011 til 2015 kategoriseret som ringe, og badning blev derfor frarådet i denne periode. Siden 2013 har analyseresultaterne derimod været gode, og stranden er nu kommet i kategorien ”udmærket”. Her er der bl.a. sket en forbedret rensning af husspildevand fra størstedelen af ejendomme i oplandet i perioden 2013 til 2015.

Dragsbjerg Strand har ligeledes været kategoriseret som ringe, og badning har været frarådet i 2011 til 2015. Analyseresultater har været gode i 2013 til 2015.Den kom derfor i kategori ”udmærket”, idet vi måtte se bort fra 2012 resultater. Kommunen har haft konsulentfirma ude for at lede efter kilder til forurening, men de fandt ikke nogen kilder.

– Man kan godt sige, at det er et øjebliksbillede, når prøverne bliver taget, og man kan også godt være uheldig. I 2011 og 2012 blev prøverne ved Strandgård Strand og Dragsbjerg Strand taget efter en periode med meget regn, og det kan godt have haft en indflydelse på de dårlige resultater. Nu håber vi bare på solskin, så alle kan nyde alle vores dejlige strande, lyder det afslutningsvis fra Margrethe Pedersen.

Pressemeddelelse fra Næstved Kommune sendt d. 25. maj 2016

 

 

Del på sociale medier